Hva må du vite: grensepassering i Barentsregionen

For å kunne krysse grensen mellom landene i Barentsregionen, trenger man i de fleste tilfeller å vise visum eller pass. Her har vi samlet alt du trenger å vite før du krysser grensen til Russland, Finland og Norge.

Reise til Russland

Russland har visumplikt for de fleste ikke russiske statsborgere som vil reise til Den russiske føderasjon. Visumtype vil være avhengig av vedkommendes statsborgerskap, samt av reisens formål og oppholdsvarighet. Finn mer informasjon om visumtyper, dokumentkrav or prosedyrer på hjemmesiden til Russlands ambassade i ditt hjemland.

Russland har innført e-visum, den raskeste og mest parktiske måte å få reisetillatelse på. Gjeldende e-visumregler og søkeprosedyrer finner du på hjemmesiden til Det russiske utenriksdepartementet: https://evisa.kdmid.ru/.

Imidlertidig kan e-visumet til og fra Russland bare bli brukt på et begrenset antall grenseovergangssteder, hvor grenseovergangstedene i Barentsregionen er ikke med på lista.

Ved kryssing av den russiske grensen skal man til enhver tid overholde tollregler som du kan finne på hjemmesiden til russisk tollvesen: http://eng.customs.ru/folder/87070

Informasjon for norske statsborgere
Russland har visumplikt for norske statsborgere. Hvis du planlegger å reise til Russland, er det lurt å sjekke at passet ditt er gyldig minst 6 måneder etter utløpsdatoen for visumet ditt og har minst to tomme sider.

All informasjon om hvordan man søker et visum til Russland kan man finne på hjemmesiden til hjemmesiden til Russlands ambassade i Norge: https://norway.mid.ru/en/consular-services/viza_v_rossiyu/

Visumsøknad kan leveres personlig til Den russiske ambassadens konsulatavdeling i Oslo eller Det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes. Ambassaden har lagt til rette for å søke om elektronisk visum. Du kan utfylle elektronisk søknadsskjema (http://visa.kdmid.ru) og printe det ut før du leverer visumsøknad.

Som et alternativ kan du levere visumsøknad og andre nødvendige dokumenter gjennom russiske visumsentre i Norgehttps://norway.interlinkservice.world/enVisumsentre er byråer hvor du kan levere dokumenter og søknader om visum til Russland til som av berettiget av russiske diplomatstasjoner. De ligger både i Oslo og i Kirkenes, og de yter noen tilleggstjenester, som f.eks. de hjelper med utfylling av søknad og levering av dokumenter via post.

Alternativt kan du bruke tjenestene til et reisebyrå.

Informasjon for finske statsborgere
Russland har visumplikt for finske statsborgere. Hvis du planlegger å reise til Russland, er det lurt å sjekke at passet ditt er gyldig minst 6 måneder etter utløpsdatoen for visumet ditt og har minst to tomme sider.

Søker som har samlet alle nødvendige dokumenter for å søke om et visum til Russland, kan levere dokumentene til enten et av russiske visumsentrene, eller til nærmeste russiske konsulat.

Måte å levere visumsøknad på, samt kontaktinformasjon til ansatte på russiske konsulater kan man finne på hjemmesiden til hjemmesiden til Russlands ambassade i Finland: https://helsinki.mid.ru/fi_FI/web/helsinki-fi/viisumiasiat.

Ambassaden har lagt til rette for å søke om elektronisk visum. Du kan utfylle elektronisk søknadsskjemahttp://visa.kdmid.ruog printe det ut før du leverer visumsøknad.
Russiske visumsentre ligger i Helsinki, Turku og Lappeenranta. Vennligst se hjemmesiden for oppdatert tilleggsinformasjon: https://russiavisacentre.com/

Alternativt kan du bruke tjenestene til et reisebyrå.

Reise til Norge

Schengenområdet omfatter 26 europeiske land, inkludert Norge. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll. Hvis du er statsborger fra et av disse landene, har gyldig visum eller oppholdstillatelse i et av disse landene, kan du også besøke de andre landene som er med i Schengen-avtalen.

Dersom du trenger visum for å reise til Schengen-landene hvor Norge er en hoveddestinasjon, må du ha et visum. Visumtype vil være avhengig av vedkommendes statsborgerskap, samt av reisens formål og oppholdsvarighet.

Finn mer informasjon om visumtyper, dokumentkrav og prosedyrer på hjemmesiden til Norges ambassade i ditt hjemland.
Ved kryssing av den norske grensen skal man til enhver tid overholde tollregler som du kan finne på hjemmesiden til norsk tollvesen: https://www.toll.no/en/travelling/

Informasjon for russiske statsborgere
Norge har visumplikt for russiske statsborgere (Schengen-visum). Vennligst overhold Schengen-reglene dersom du har planer om å besøke noen Schengen-land og lever visumsøknad til det landet som regnes for å være hoveddestinasjon.

Visum til Norge utstedes av den norske Ambassaden i Moskva. Detaljert beskrivelse av hvordan man leverer visumsøknad og hva slags dokumenter må man levere, kan du finne på Ambassadens hjemmeside: https://www.norway.no/ru/russia/service-info/visitors-visa-res-permit/visitors-visa/#hand-in-doc

Visumsøknader leveres via et av de norske visumsentrene. Sentrene ligger i flere russiske byer. Informasjon om prosedyrer og kontaktinformasjon finner du på: https://www.norwayvisa-russia.com/English/index.html.

Reise til Finland

Schengenområdet omfatter 26 europeiske land, inkludert Finland. Mellom disse landene er det vanligvis ikke passkontroll. Hvis du er statsborger fra et av disse landene, har gyldig visum eller oppholdstillatelse i et av disse landene, kan du også besøke de andre landene som er med i Schengen-avtalen.

Dersom du trenger visum for å reise til Schengen-landene hvor Finland er en hoveddestinasjon, må du ha et visum. Visumtype vil være avhengig av vedkommendes statsborgerskap, samt av reisens formål og oppholdsvarighet.

Finn mer informasjon om visumtyper, dokumentkrav or prosedyrer på hjemmesiden til Finlands ambassade i ditt hjemland.
Ved kryssing av den finske grensen skal man til enhver tid overholde tollregler som du kan finne på hjemmesiden til finsk tollvesen: https://tulli.fi/en/private-persons/travelling

Informasjon for russiske statsborgere
Finland har visumplikt for russiske statsborgere (Schengen-visum). Vennligst overhold Schengen-reglene dersom du har planer om å besøke noen Schengen-land og lever visumsøknad til det landet som regnes for å være hoveddestinasjon.

Detaljert beskrivelse av hvordan man leverer visumsøknad og hva slags dokumenter må man levere, kan du finne på Ambassadens hjemmeside: https://finlandabroad.fi/web/rus/kak-podat-na-vizu.

Visumsøknad kan leveres personlig gjennom Den finske ambassaden i Moskva, Generalkonsulatet i Sankt-Petersburg og Generalkonsulatets avdelinger i Murmansk og Petrozavodsk, samt gjennom finske visumsentre. Sentrene ligger i flere russiske byer. Informasjon om prosedyrer og kontaktinformasjon finner du på: https://visa.finland.eu/Russia/