Prosedyrer for havari og ulykker

Denne publikasjonen er produsert med bistand fra EU. Eneansvaret for innholdet i denne publikasjonen ligger i Barents On Time-partnere. Denne publikasjonen kan på ingen måte reflektere EUs synspunkter.